Lya KoornneefLya Koornneef

Waar ik van hou: Het samenbrengen van de natuur met bewegen en meditatie....

Hoe ik daar toe kom?

Het leven op de boerderij heeft me laten ervaren hoe heilzaam bewegen is, naast het buiten zijn en contact met de natuur hebben.

De antroposofie en het boeddhisme hebben me geleerd dat alles met alles samenhangt en me op die manier naar de natuur leren kijken.

Shinrin-Yoku benadrukt voor mij het genezende aspect van de natuur.

Buteyko leerde me het belang van goed ademhalen.

Mindful Walk brengt veel hiervan samen in een speelse mix.

In m’n werk (zie c.v voor werk en opleidingsverleden) heb ik vaak de land-en tuinbouw  gecombineerd met het begeleiden van mensen in uiteenlopende doelgroepen.
Bij het wandelen doe ik dat ook.
Ik wandel met mensen die op vakantie zijn, met mensen die een coachingsvraag hebben, met mensen die een hulpvraag of beperking hebben en met mensen die ontspanning en plezier zoeken in een cursus.
En misschien met jou?

Ik ben Lya koornneef (1962)
In m’n hele leven speelt de natuur een rol.
In m’n jeugd bracht ik veel tijd met dieren door, later werkte ik in de bio-dynamische land- en tuinbouw en tegenwoordig wandel ik.
In een periode van rouw en overspannenheid ontdekte ik de natuur op een nieuwe manier. Als helende omgeving, als voedende bron. Gecombineerd  met bewegen en meditatie is het een compleet medicijn heb ik ervaren!  Mediteren was voor mij altijd lastig maar al wandelend vind ik het heerlijk en brengt het me ontspanning en helderheid. Bovenal geeft het me een gevoel van verbinding, met wie ik ben, met m’n omgeving en de mensen om me heen. Ik voel me deel van het geheel. En dat maakt me gelukkig!

Als je wilt meer wilt weten van mijn werk en opleidingsachtergrond: Mijn CV

Neem contact met me op

Fijne en goed om van je te horen!